IZENA ISLAND 伊是名玉御殿

伊是名玉御殿是位于伊是名岛伊是名城遗址半山腰的琉球王国第二尚氏王族的陵墓。被指定为冲绳县有形文化遗产。